به علت انبارگردانی فعلا سفارش ثبت نمی‌شود

عرض ۱۴۰ سانتی‌متر

تشک عرض ۱۴۰

لیست تشک‌ها با عرض ۱۴۰ سانتی‌متر

تشک‌های ۱۴۰ سانتی‌متری دو نفره(کوچک) بوده و در بین سایز‌های  ۱۶۰ سانتی (دونفره رایج) | ۱۸۰ سانتی (دونفره بزرگ) | ۲۰۰ سانتی (دونفره کینگ سایز) قرار دارد.

لیست تشک‌های تک نفره را از اینجا ببینید

لیست تشک‌های دو نفره را از اینجا ببینید

نمایش دادن همه 16 نتیجه