به علت انبارگردانی فعلا سفارش ثبت نمی‌شود

عرض ۱۶۰ سانتی‌متر

تشک عرض ۱۶۰

لیست تشک‌ها با عرض ۱۶۰ سانتی‌متر

تشک‌های ۱۶۰ سانتی‌متری دو نفره(رایج) بوده و در بین سایز‌های ۱۴۰ سانتی (دونفره کوچک) | ۱۸۰ سانتی (دونفره بزرگ) | ۲۰۰ سانتی (دونفره کینگ سایز) قرار دارد.

لیست تشک‌های تک نفره را از اینجا ببینید

لیست تشک‌های دو نفره را از اینجا ببینید

نمایش دادن همه 16 نتیجه