🥳 مشاوره ۹ صبح الی ۹ شب 🎉

قیمت تشک رویال

طبی‌فنری سوپر آسمان رویال

تشک میزان سفتی متوسط و رویه لطیفی دارد و برای وزنهای ۶۵  تا ۱۳۰ کیلو (هرنفر) مناسب است.(کارت ضمانت + سریال‌ نامبر اصالت کالا + هولوگرام طلایی) + (تخفیف + کد تخفیف)

📐 سایز 💳 قیمت (تومان) 🛍️خرید
۹۰x۲۰۰🧍 ۷،۳۵۰،۰۰۰ مشاهده
۱۰۰x۲۰۰🧍 ۸,۸۵۰,۰۰۰ مشاهده
۱۲۰x۲۰۰👩‍👦 ۱۰,۷۵۰,۰۰۰ مشاهده
۱۴۰x۲۰۰👫 ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ مشاهده
۱۶۰x۲۰۰👫 ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ مشاهده
۱۸۰x۲۰۰👫 ۱۴,۷۰۰,۰۰۰ مشاهده
۲۰۰x۲۰۰ 👫 ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ مشاهده

فنر پاکتی رویال

تشک میزان سفتی متوسط دارد و برای وزنهای متوسط تا ۱۱۰ کیلو (هرنفر) مناسب است.(کارت ضمانت + سریال‌ نامبر اصالت کالا + هولوگرام طلایی) + (تخفیف + کد تخفیف)

📐 سایز 💳 قیمت (تومان) 🛍️خرید
۹۰x۲۰۰🧍 ۶,۹۰۰,۰۰۰ مشاهده
۱۰۰x۲۰۰🧍 ۸,۲۵۰,۰۰۰ مشاهده
۱۲۰x۲۰۰👩‍👦 ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده
۱۴۰x۲۰۰👫 ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ مشاهده
۱۶۰x۲۰۰👫 ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ مشاهده
۱۸۰x۲۰۰👫 ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ مشاهده
۲۰۰x۲۰۰👫 ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ مشاهده

طبی‌فنری آناهیتا پددار رویال

تشک در طرف بدون پد میزان سفتی متوسط  و در طرف پددار کمی نرم‌تر است. مناسب و مقاوم برای وزن‌های تا ۱۱۰ کیلوگرم (هرنفر).(کارت ضمانت + سریال‌ نامبر اصالت کالا + هولوگرام طلایی) + (تخفیف + کد تخفیف)

📐 سایز 💳 قیمت (تومان) 🛍️خرید
۹۰x۲۰۰🧍 ۶,۲۵۰,۰۰۰ مشاهده
۱۰۰x۲۰۰🧍‍♀️ ۷,۵۰۰,۰۰۰ مشاهده
۱۲۰x۲۰۰👩‍👦 ۷,۸۲۰,۰۰۰ مشاهده
۱۴۰x۲۰۰👫 ۸,۶۲۵,۰۰۰ مشاهده
۱۶۰x۲۰۰👫 ۹,۷۵۰,۰۰۰ مشاهده
۱۸۰x۲۰۰👫 ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ مشاهده
۲۰۰x۲۰۰👫 ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده

طبی‌فنری آناهیتا رویال

تشک میزان سفتی متوسط دارد و برای وزن‌های متوسط تا ۹۰ کیلو (هرنفر) مناسب است.(کارت ضمانت + سریال‌ نامبر اصالت کالا + هولوگرام طلایی) + (تخفیف + کد تخفیف)

📐 سایز 💳 قیمت (تومان) 🛍️خرید
۸۰x۱۸۰ نوجوان ۴,۶۰۰,۰۰۰ مشاهده
۹۰x۲۰۰🧍 ۴,۷۵۰,۰۰۰ مشاهده
۱۰۰x۲۰۰🧍‍♀️ ۵,۷۰۰,۰۰۰ مشاهده
۱۲۰x۲۰۰👩‍👦 ۷,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده
۱۴۰x۲۰۰👫 ۷,۳۸۰۰,۰۰۰ مشاهده
۱۶۰x۲۰۰👫 ۸,۲۵۰,۰۰۰ مشاهده
۱۸۰x۲۰۰👫 ۹,۵۰۰,۰۰۰ مشاهده
۲۰۰x۲۰۰👫 ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ مشاهده

طبی‌فنری آسمان رویال

تشک میزان سفتی کمی دارد و برای وزن‌های ۵۰  تا ۹۰ کیلو (هرنفر) مناسب است.(کارت ضمانت + سریال‌ نامبر اصالت کالا + هولوگرام طلایی) + (تخفیف + کد تخفیف)

📐 سایز 💳 قیمت (تومان) 🛍️خرید
۹۰x۲۰۰🧍‍♀️ ۴،۳۵۰،۰۰۰ مشاهده
۱۰۰x۲۰۰🧍 ۵،۲۲۰،۰۰۰ مشاهده
۱۲۰x۲۰۰👩‍👦 ۶،۰۰۰،۰۰۰ مشاهده
۱۴۰x۲۰۰👫 ۷،۰۰۰،۰۰۰ مشاهده
۱۶۰x۲۰۰👫 ۷،۴۵۰،۰۰۰ مشاهده
۱۸۰x۲۰۰👫 ۸،۷۰۰،۰۰۰ مشاهده
۲۰۰x۲۰۰👫 ۱۰،۴۴۰،۰۰۰ مشاهده

طبی‌فنری پرنس رویال

تشک میزان سفتی کمی دارد و کمی نرم محسوب می‌شود، مناسب وزنهای ۲۰  تا ۸۵ کیلوگرم (هرنفر).(کارت ضمانت + سریال‌ نامبر اصالت کالا + هولوگرام طلایی) + (تخفیف + کد تخفیف)

📐 سایز 💳 قیمت (تومان) 🛍️خرید
۷۰x۱۳۰ کودک ۳،۲۵۰،۰۰۰ مشاهده
۸۰x۱۸۰ نوجوان ۳،۷۵۰،۰۰۰ مشاهده
۹۰x۲۰۰🧍‍♀️ ۴،۱۲۵،۰۰۰ مشاهده
۱۰۰x۲۰۰🧍 ۴،۹۵۰،۰۰۰ مشاهده
۱۲۰x۲۰۰👩‍👦 ۵،۴۴۰،۰۰۰ مشاهده
۱۴۰x۲۰۰👫 ۶،۰۰۰،۰۰۰ مشاهده
۱۶۰x۲۰۰👫 ۶،۸۸۰،۰۰۰ مشاهده
۱۸۰x۲۰۰👫 ۸،۲۵۰،۰۰۰ مشاهده
۲۰۰x۲۰۰👫 ۹،۹۰۰،۰۰۰ مشاهده

فنری آسایش رویال

تشک میزان سفتی کمی دارد و نرم محسوب می‌شود،مناسب وزنهای ۲۰  تا ۷۵ کیلوگرم (هرنفر).(کارت ضمانت + سریال‌ نامبر اصالت کالا + هولوگرام طلایی) +کد تخفیف

📐 سایز 💳 قیمت (تومان) 🛍️خرید
۷۰x۱۳۰ نوزاد ۲،۳۷۵،۰۰۰ مشاهده
۸۰x۱۸۰ نوجوان ۳،۲۵۰،۰۰۰ مشاهده
۹۰x۲۰۰🧍‍♀️ ۳،۴۴۰۰،۰۰۰ مشاهده
۱۰۰x۲۰۰🧍 ۴،۱۲۵،۰۰۰ مشاهده
۱۲۰x۲۰۰👩‍👦 ۴،۸۰۰،۰۰۰ مشاهده
۱۴۰x۲۰۰👫 ۵،۱۶۰،۰۰۰ مشاهده
۱۶۰x۲۰۰👫 ۵،۶۳۰،۰۰۰ مشاهده
۱۸۰x۲۰۰👫 ۶،۸۸۰،۰۰۰ مشاهده
۲۰۰x۲۰۰👫 ۸،۲۵۰،۰۰۰ مشاهده
لیست قیمت تشک طبی مدیکال اسفنجی

تمام طبی مدیکال مموری فوم رویال

تشک دورو (یک سمت سفت و سمت دیگر کمی‌ نرم‌تر) مناسب وزن‌های ۶۰ تا ۱۳۰ کیلوگرم (هرنفر).(کارت ضمانت + سریال‌ نامبر اصالت کالا + هولوگرام طلایی) + (تخفیف + کد تخفیف)

📐 سایز 💳 قیمت (تومان) 🛍️خرید
۹۰x۲۰۰🧍 ۹,۰۷۰,۰۰۰ مشاهده
۱۰۰x۲۰۰🧍‍♀️ ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ مشاهده
۱۲۰x۲۰۰👩‍👦 ۱۳,۶۵۰,۰۰۰ مشاهده
۱۴۰x۲۰۰👫 ۱۵,۱۵۰,۰۰۰ مشاهده
۱۶۰x۲۰۰👫 ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ مشاهده
۱۸۰x۲۰۰👫 ۱۸,۱۴۰,۰۰۰ مشاهده
۲۰۰x۲۰۰👫 ۲۱,۸۰۰,۰۰۰ مشاهده

تمام طبی ویولت رویال

تشک دورو (یک سمت سفت و سمت دیگر کمی‌ نرم‌تر) مناسب وزن‌های ۶۵ تا ۱۳۰ کیلوگرم (هرنفر) .(کارت ضمانت + سریال‌ نامبر اصالت کالا + هولوگرام طلایی) + (تخفیف + کد تخفیف)

📐 سایز 💳 قیمت (تومان) 🛍️خرید
۹۰x۲۰۰🧍‍♀️ ۶,۸۲۰,۰۰۰ مشاهده
۱۰۰x۲۰۰🧍 ۸,۲۰۰,۰۰۰ مشاهده
۱۲۰x۲۰۰👩‍👦 ۱۰,۱۵۰,۰۰۰ مشاهده
۱۴۰x۲۰۰👫 ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ مشاهده
۱۶۰x۲۰۰👫 ۱۲,۲۵۰,۰۰۰ مشاهده
۱۸۰x۲۰۰👫 ۱۳,۶۴۰,۰۰۰ مشاهده
۲۰۰x۲۰۰👫 ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ مشاهده

طبی مدیکال رویال

تشک میزان سفتی بسیار زیادی دارد و برای وزن‌های متوسط تا ۱۳۰ کیلو مناسب است (هرنفر).(کارت ضمانت + سریال‌ نامبر اصالت کالا + هولوگرام طلایی) + (تخفیف + کد تخفیف)

📐 سایز 💳 قیمت (تومان) 🛍️خرید
۹۰x۲۰۰🧍‍♀️ ۵,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده
۱۰۰x۲۰۰🧍 ۶,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده
۱۲۰x۲۰۰👩‍👦 ۷,۱۵۰,۰۰۰ مشاهده
۱۴۰x۲۰۰👫 ۷,۸۵۰,۰۰۰ مشاهده
۱۶۰x۲۰۰👫 ۸,۷۵۰,۰۰۰ مشاهده
۱۸۰x۲۰۰👫 ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده
۲۰۰x۲۰۰👫 ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده

تمام طبی اولتراپدیک رویال

تشک میزان سفتی تقریبا بالا و مطلوبی دارد و برای وزن‌های متوسط تا ۹۰ کیلو  (هرنفر) مناسب است.(کارت ضمانت + سریال‌ نامبر اصالت کالا + هولوگرام طلایی) + (تخفیف + کد تخفیف)

📐 سایز 💳 قیمت (تومان) 🛍️خرید
۸۰x۱۸۰ نوجوان ۵،۲۲۰،۰۰۰ مشاهده
۹۰x۲۰۰🧍‍♀️ ۵،۴۵۰،۰۰۰ مشاهده
۱۰۰x۲۰۰🧍 ۶،۵۵۰،۰۰۰ مشاهده
۱۲۰x۲۰۰👩‍👦 ۷،۵۷۰،۰۰۰ مشاهده
۱۴۰x۲۰۰👫 ۸،۲۰۰،۰۰۰ مشاهده
۱۶۰x۲۰۰👫 ۹،۲۰۰،۰۰۰ مشاهده
۱۸۰x۲۰۰👫 ۱۰،۹۰۰،۰۰۰ مشاهده
۲۰۰x۲۰۰👫 ۱۳،۱۰۰،۰۰۰ مشاهده

طبی آتروپیک رویال

تشک میزان سفتی کمی دارد و برای وزن‌های متوسط تا ۹۰ کیلو (هرنفر) مناسب است.(کارت ضمانت + سریال‌ نامبر اصالت کالا + هولوگرام طلایی) + (تخفیف + کد تخفیف)

📐 سایز 💳 قیمت (تومان) 🛍️خرید
۸۰x۱۸۰ نوجوان ۳،۸۲۰،۰۰۰ مشاهده
۹۰x۲۰۰🧍‍♀️ ۴،۱۰۰،۰۰۰ مشاهده
۱۰۰x۲۰۰🧍 ۴،۹۰۰،۰۰۰ مشاهده
۱۲۰x۲۰۰👩‍👦 ۵،۸۵۰،۰۰۰ مشاهده
۱۴۰x۲۰۰👫 ۶،۲۰۰،۰۰۰ مشاهده
۱۶۰x۲۰۰👫 ۶،۵۰۰،۰۰۰ مشاهده
۱۸۰x۲۰۰👫 ۸،۲۰۰،۰۰۰ مشاهده
۲۰۰x۲۰۰👫 ۹،۸۰۰،۰۰۰ مشاهده
لیست قیمت محصولات تشک رویال

قیمت تشک رویال طبی به چه عواملی بستگی دارد؟

قیمت تشک رویال اصل بر اساس مواد به کار رفته ، ساختار و … در تشک محاسبه می‌شود به بیانی ساده تر و تیتر وار تشک‌ها براساس موارد زیر قیمت گذاری می‌شوند. برند رویال ۱۲ مدل تشک مختلف دارد که برای بهتر شناخته شدن، هر کدام اسم‌های خاص خود را دارند؛ مانند تشک سوپر آسمان، آناهیتا و غیره. از آنجایی که هر کدام از این تشک‌ها ویژگی‌ها، متریال و طراحی منحصر به فرد خود را دارند، قیمت آنها نیز با هم متفاوت است. به طوری که در لیست قیمت تشک رویال می‌توانید رقم‌هایی از زیر ۳ میلیون تومان تا بالای ۱۷ میلیون تومان را مشاهده کنید.

دلایل متعددی پشت قیمت هر تشک رویال وجود دارد از آستانه تحمل وزن گرفته تا حضوری یا غیر حضوری بودن خرید شما. در ادامه به برخی از این دلایل و تاثیری که بر بهای این کالای خواب می‌گذارند اشاره می‌کنیم تا متوجه شوید که چرا برخی تشک‌ها به نسبت، قیمت بیشتری دارند.

قیمت تشک رویال بر اساس جنس پارچه

لیست قیمت تشک رویال جوری طراحی می شود که تشک های با پارچه های گرانتر و با گرماژ بالاتر در صدر قیمت و کیفیت باشند

پارچه هایی مانند ژاکارد ، پفکی‌سوزنی(تخت باف) و در بهترین حالت، پارچه گردبافت ۱۰۰ درصد نخ در این محصولات به کار می‌روند. برای بررسی پارچه ها و انواع و ویژگی های آن‌ها به مقاله زیر مراجعه کنید.

پارچه تشک تخت خواب خوب چه ویژگی‌هایی دارد؟

قیمت تشک رویال براساس ساختار

تشک ها در انواع مدل تولید می‌شوند،مشاورین متخصص در امر فروش تشک رویال همیشه براساس پاسخ‌های مشتری به سوالاتی خاص می‌توانند بهترین تشک را معرفی کنند، تخصص ما در تشک آنلاین این است که براساس وزن،سن،شرایط جسمانی و عادات خواب می‌توانیم بهترین تشک رویال را به شما معرفی کنیم،به صورت خلاصه تشک ها به دو نوع طبی‌فنری (فنرمنفصل و فنرمتصل ) و تمام طبی(اسفنجی)دسته بندی می‌شوند.برای بررسی دقیق تفاوت این ساختارها در تشک و قیمت تشک رویال مقاله زیر را از دست ندهید.

بررسی تفاوت تشک طبی با فنری

فرق فنر متصل و منفصل در تشک چیست ؟

میزان سفتی و نرمی تشک رویال

میزان سفتی و نرمی تشک اصولا به چندین عامل بستگی دارد،نوع اسفنج به کار رفته در تشک همچنین قطر تشک و ساختار اصلی، میزان سفتی تشک را مشخص میکند، اما از مهمترین نکات خرید تشک این هست که میزان نهایی سفتی تشک بستگی به وزن شما دارد، تشک ها بسته به ساختار و قطر توان وزنی متفاوتی دارند،برای بررسی بهتر این موارد مقاله زیر را ازدست ندهید.

ضخامت تشک

با کمی دقت متوجه این موضوع می‌شوید که ضخامت تشک‌های مختلف با هم متفاوت است. شاید این طور فکر کنید که قطر تشک یک ویژگی ظاهری محسوب می‌شود اما اینگونه نیست و در واقع یکی از عامل‌های مهم تاثیر گذار بر قیمت این کالای خواب به حساب می‌آید. در تشک‌های برند رویال، قطر زیادتر به معنای به کار رفتن مواد اولیه بیشتر مثل انواع فوم در تولید آنهاست.

در حقیقت، برخی از تشک‌های رویال بی دلیل ضخامت بالایی ندارند و برای داشتن ویژگی‌های طبی و ارتوپدی خاصی نیاز است که قطر آنها به این اندازه باشد. برای مثال تشک رویال مدل سوپر آسمان با ارتفاع ۳۰ سانتی متری یکی از ضخیم‌ترین تشک‌های این شرکت است. در دو طرف آن پدهای طبی مخصوصی از جنس فوم با دانسیته ۳۵ به کار رفته و درجه سفتی متوسطی دارد. سیستم فنربندی آن از نوع میکرو بونل اسپرینگ است که از انتقال ضربه‌های اضافی به سطح تشک جلوگیری می‌کند. قیمت تشک رویال دو نفره طبی فنری و یک نفره مدل سوپر آسمان به همراه تخفیف ویژه را می‌توانید در لیست بالا مشاهده کنید.

درجه نرمی و سفتی تشک چیست؟

بررسی قطر تشک تخت خواب

آستانه تحمل وزن

آستانه تحمل وزن تشکی که تهیه می‌کنید بهتر است متناسب با وزن شما باشد. یعنی باید از تشکی استفاده کنید که توانایی پشتیبانی صحیح از وزن بدن‌تان حین استراحت را داشته باشد. عدم رعایت این نکته به خصوص برای افراد با وزن بالا می‌تواند آسیب‌هایی جدی مثل دیسک کمر را به همراه داشته باشد. حداکثر وزنی که یک تشک می‌تواند تحمل کند به سیستم فنربندی، مقاومت دیواره و حتی نوع اسفنج‌های به کار رفته در آن بستگی دارد. به همین دلیل آستانه تحمل وزن را می‌توان به عنوان فاکتوری موثر بر قیمت تشک رویال طبی در نظر گرفت.

تشک رویال مدل ویولت یکی از تشک‌های مقاوم این شرکت است که برای افراد تا وزن ۱۳۰ کیلوگرم هم مناسب است. ریباند ۸۰ کیلو گرمی با قطر ۲۰ سانتی متر هسته مرکزی این تشک فول طبی را تشکیل می‌دهد. این تشک سیستم فنربندی ندارد و در یک سمت دارای پد مخصوص ۴ سانتی متری است.

اسفنج‌های به کار رفته در تشک رویال

اسفنج‌ها یا ابرها انواع مختلفی دارند که اکثرا براساس معیار وزن بر متر مکعب نام گذاری می‌شوند،مثلا به اسفنجی که در هر متر مکعب ۳۰ کیلو وزن دارد گفته میشه اسفنج دانسیته ۳۰،برخی مدل ها به دلیل خاص بودن و شرایط تولید نام های مستقلی دارند مانند اسفنج ریباند،مموری فوم ،مموری ژل ،اسفنج HR و … که می‌توانید تفاوت آنها را به اختصار در مقالات زیر مطالعه کنید.

ریباند در تشک چیست؟ و چه کاربردی دارد؟

معرفی انواع و مزایای مموری فوم تشک

تشک ابری چیست؟

ابعاد تشک رویال

سایز تشک یکی از عواملی است که مستقیما روی قیمت تشک رویال اصل تاثیر دارد. تمام مدله‌ای تشک‌های رویال در ابعاد گوناگون ساخته می‌شوند تا افراد متناسب با رده سنی، عادت خواب، قد و وزن خود، سایز به خصوصی را تهیه کنند. تشک‌ها معمولا در ابعاد کودک، نوجوان، تک نفره و دو نفره تولید می‌شوند. تشک‌های نوجوان و تک نفره از آنجایی که سایز کوچکتری نسبت به تشک‌های دونفره دارند و مواد اولیه کمتری در ساختشان به کار رفته به نسبت، قیمت کمتری دارند.

پد دار بودن تشک

برخی از تشک‌های رویال در سطح خود دارای پدهای ویژه‌ای هستند. داشتن پد یکی دیگر از مواردی است که روی قیمت تشک تاثیر دارد. برای مثال تشک رویال مدل آناهیتا در دو نوع پد دار و بدون پد به بازارعرضه شده که قیمت نوع پد دار آن به نسبت بیشتر است. در ساخت این پدها از فوم‌هایی با کیفیت و چگالی متوسط استفاده شده تا زمانی که روی آن استراحت می‌کنید به طور کامل حالت بدن شما را به خود بگیرند. این ویژگی، فشارهای مضاعفی که حین خواب ممکن است به ستون فقرات و مهره‌های گردن وارد شوند را کاهش می‌دهد.

یکی از بهترین تشک‌های پد دار، تشک مدیکال مموری فوم برند رویال است. در سطح آن، یک پد ۴ سانتی متری فول ارتوپدیک از جنس فوم هوشمند استفاده شده که به این تشک خاصیت دو رو بودن را داده است. به طوری که یک سمت آن مقداری نرم‌تر و طرف دیگر اندکی سفت‌تر است. در همین صفحه می‌توانید قیمت تشک رویال یک نفره طبی فنری و دو نفره مدل مدیکال مموری فوم را مشاهده و نسبت به خرید آن اقدام نمایید.

قیمت تشک رویال یک نفره

تشکهای تک نفره رویال همگی در یک سایز ساخته نمی‌شوند و دارای ابعاد مختلف ۲۰۰*۹۰، ۲۰۰*۱۰۰، ۲۰۰*۱۲۰ و ۲۰۰*۱۴۰ هستند. قیمت تشک رویال اصل تک نفره ۲,۷۵۰,۰۰۰ الی ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان می‌باشد و به نسبتی که ابعاد آن بزرگتر می‌شود، افزایش می‌یابد. یکی از ارزانترین تشک‌های تک نفره برند رویال، تشک مدل آسایش است. این تشک دارای سیستم فنربندی بونل(متصل)، ۳ سال گارانتی و ۲۲ سانتی متر ضخامت بوده و از نظر درجه سفتی جزء تشک‌های نرم به حساب می‌آید.

قیمت تشک رویال دو نفره

تشکهای دونفره رویال در سه سایز مختلف ۲۰۰*۱۶۰، ۲۰۰*۱۸۰ و ۲۰۰*۲۰۰ تولید میشوند. قیمت تشک رویال اصل دو نفره ۴,۱۲۵,۰۰۰ الی ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان است که با افزایش ابعاد بیشتر می‌شود؛ به طوری که در هر مدل، سایز ۲۰۰*۲۰۰ بیشترین قیمت را دارد. تشک دو نفره رویال مدل آناهیتا از نظر قیمتی در دسته تشک‌های میان رده این شرکت طبقه بندی می‌شود. این تشک دارای سیستم فنربندی با اسکلت فولادی تقویت شده، درجه سفتی متوسط و ۶ سال گارانتی معتبر است. در دیواره‌های این تشک از فنرهایی به شکل M استفاده شده که به تقویت دیواره و حفظ شکل آنها در طول زمان کمک می‌کنند.

قیمت تشک طبی رویال

با تشک‌های طبی رویال، دیگر کمردرد مانع خواب عمیق شبانه شما نخواهد شد. کم تحرکی، جابه‌جا کردن اجسام سنگین و نشستن‌های طولانی مدت پشت میز کار همگی زمینه‌ساز پیدایش مشکلات ارتوپدی مثل دیسک کمر هستند. طبق آمار، روز به روز به تعداد کسانی که گریبانگیر چنین بیماری‌هایی می‌شوند، اضافه می‌شود. با وجود اینها اگر شب را هم روی تشکی نامناسب استراحت کنید، تیر آخر را به سلامت خود زده‌اید. انواع تشک طبی رویال با طراحی خاص خود حین خواب:

 • انحنای طبیعی ستون فقرات شما را حفظ می‌کنند
 • مطابق با وزن و فرم بدن، حالت می‌گیرند
 • وزن بدن را در کل تشک پخش می‌کنند
 • فشارهایی که به کمر و مفاصل وارد می‌شوند را به صفر می‌رسانند.

به همین خاطر، با استراحت روی تشک‌های تمام طبی رویال به بدن خود، فرصت بازسازی و ترمیم بافت‌های صدمه دیده را می‌دهید. این تشک‌ها، خواب شیرین شبانه و رهایی از کمر درد را برای شما به ارمغان می‌آورند. قیمت تشک طبی بدون فنر رویال بین ۳,۰۵۰,۰۰۰ الی ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان قرار دارد. اینکه محصول طبی مورد نظر شما چه قیمتی داشته باشد، کاملا به مدل و ابعاد آن بستگی دارد. قیمت این تشک‌ها نسبت به ماندگاری فوق‌العاده و فواید بی‌نظیرشان، بسیار مناسب است. با خرید تشک‌های طبی رویال به خودتان هدیه از جنس آرامش بدهید و با اینکار برای مدت طولانی روی سلامت خود سرمایه گذاری کنید.

قیمت تشک طبی فنری رویال

تصور کنید که بعد از یک روز کاری پر مشغله و استرس، به رختخواب می‌روید و در آغوش تشکی نرم و راحت غرق می‌شوید، بدون آنکه نگران دیسک کمر یا درد مفاصل خود باشید. تشک‌های طبی فنری رویال به گونه‌ای ساخته شده‌اند تا چنین رویایی را برای شما محقق سازند. این تشک‌ها که ترکیبی هوشمندانه از فنر و فوم‌های طبی هستند، در کنار پشتیبانی از ستون فقرات شما، احساس نرمی و راحتی برای خواب بهتر را هم فراهم می‌کنند. اگر سلامتی و راحتی را همزمان می‌خواهید پس در انتخاب تشک‌های طبی فنری رویال هیچ تردیدی نداشته باشید. این محصولات با شکل پذیری فوق‌العاده‌شان، به طور باورنکردنی فرم بدن شما را به خود می‌گیرند و اجازه می‌دهند در حالت خوابی، راحتی بی‌نظیری را تجربه کنید.

دوام و ماندگاری این تشک‌ها در حدی است که می‌توانید برای مدت طولانی بدون افت کیفیت و راحتی، از آنها استفاده کنید. قیمت تشک رویال دو نفره طبی فنری به نرخ درب کارخانه ۴,۸۰۰,۰۰۰ الی ۱۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان است. این تشک‌های دونفره با داشتن ویژگی‌هایی مثل انتقال ضربه صفر، بهترین محل استراحت برای زوج‌ها هستند. از طرفی، با طراحی خاصی که دارند، خبری از حبس گرما در آنها نیست. به طوری که حتی در فصول گرم سال هم می‌توانید خوابی رویایی را روی آنها سپری کنید. شرکت رویال در بین محصولاتش، ۶ مدل تشک طبی فنری دارد تا پاسخگوی هر نیاز و سلیقه‌ای باشد. خوابی عمیق و لذت‌بخش، خواسته هر انسانی است و این تشک‌های رویال، پلی مطمئن برای دستیابی به آن هستند. با مناسب بودن قیمت تشک رویال یک نفره طبی فنری که با تخفیف نمایندگی ۳,۳۰۰,۰۰۰ الی ۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان است، هر کسی می‌تواند صبح خود را با لبخند آغاز کند. با استفاده از این تشک‌ها، گامی بلند در مسیر رشد سطح سلامتی و کیفیت زندگی خود بردارید.

خرید آنلاین تشک رویال یا خرید حضوری

اینترنتی یا حضوری بودن خرید شما هم در قیمت تشک رویالی که میخرید تاثیر دارد. در خرید آنلاین تشک به غیر از اینکه نیاز به صرف وقت زیاد و هزینه‌های رفت و آمد ندارید، میتوانید این کالای خواب را با قیمتی به مراتب کمتر تهیه کنید. در خرید اینترنتی این امکان برای شما فراهم است تا محصولات مختلف را با هم مقایسه، نظرات کاربران را مطالعه و تصاویر مختلفی از آنها را مشاهده کنید. از طرفی فروشگاه‌های آنلاین در دورههای مختلف جشنوارههایی با تخفیفات ویژه برگزار میکنند که با خرید تشک در این زمان‌ها می‌توانید مقدار قابل توجهی در هزینه‌هایتان صرفه جویی کنید.

گارانتی تشک رویال

از جمله مواردی که میت‌واند در قیمت تشک رویال تاثیر داشته باشد سال‌های گارانتی هر مدل تشک می‌باشد، هرچه تشک ها متریال با کیفیت تر و اصولا بیشتری داشته باشند، می‌توانند وزن بالا تری را تحمل کنند،هرچه توان وزنی تشک بالاتر باشد قاعدتا سال‌های بیشتری دوام خواهد داشت، در نتیجه گارانتی بیشتری نصیب این تشک ها خواهد شد، برای بررسی گارانتی و شرایط ضمانت تشک در شرکت رویال مقاله زیر را از دست ندهید

شرایط ضمانت تشک رویال چگونه است؟

تمامی موارد گفته شده در بالا در تعیین قیمت تشک رویال تاثیرگذارند و شما با دانستن آنها همچنین دریافت مشاوره و مشاهده لیست قیمت میتوانید بهترین تشک را انتخاب کنید و برخلاف باور عموم به خرید حضوری ،خرید اینترنتی هوشمندی را در سایت تشک آنلاین تجربه کنید،توصیه میکنیم برای آشنایی بیشتر با شرایط خرید در سایت ما سوالات متداول را نگاهی بندازید،سوالات پر تکرار در طول سالیان در این مقاله مختصر و مفید پاسخ داده شده است.

سوالات متداول

شما دوست عزیز می‌توانید برای بررسی برند رویال با سایر برند‌های معتبر که تشک آنلاین نماینده آن‌هاست روی لیست های قیمت زیر نیز کلیک کنید و محصولات را مقایسه کنید،ما همواره برای خرید بهترین تشک در کنار شما خواهیم بود.

قیمت تشک زایس

قیمت تشک هیپنوز

درباره شرکت رویال

کارخانه جات شرکت رویال، در تیرماه سال ۱۳۷۰ فعالیت خود را به عنوان مجموعه‌ای مستقل آغاز کرده و جزو قدیمی‌ترین برند‌های تولید کننده تشک در ایران می‌باشد در ابتدای صفحه شما قیمت تشک رویال در تمامی مدل‌ها را به شکل لیستی مفصل مشاهد کردید پس بهتر است الان در حد چند خط با شرکت رویال آشنا شوید.

این شرکت کار خود را در ۳ کارخانه مجزا شروع و در حال تولید تشک، فنر و اسکلت تشک و تولیدی پارچه و لایه دوزی پارچه و … می‌باشد.

تمامی محصولات تولید شده توسط شرکت رویال دارای ضمانت تعویض بوده و خیال مشتری همچنین مجموعه تشک‌آنلاین را از بابت تامین و تضمین کیفیت راحت کرده است. تمامی تشک ها دارای کارت گارانتی سریال‌نامبر‌دار (مستقل از فاکتور) قابل ثبت در سایت رسمی و دارای هولوگرام طلایی شرکت رویال می‌باشد.

شما می‌توانید محصولات تشک رویال را در لیست بالا مشاهده و بررسی فرمایید، فقط کافی است مدل‌های تشک مورد نظر را پیدا و روی سایز مورد نظر از هر تشک رویال کلیک کنید!

محدوده قیمتی تشک تک نفره رویال : ۳,۴۴۰,۰۰۰ تومان تا ۹,۰۷۰,۰۰۰ تومان

محدوده قیمت تشک رویال دونفره : ۵,۶۳۰,۰۰۰ تومان تا ۱۸,۱۴۰,۰۰۰ تومان

 

قیمت تشک رویال بر چه اساسی تعیین می‌شود؟

قیمت تشک رویال بر اساس نوع و وزن لایه های اسفنج و فوم به کار رفته، ساختار (طبی فنری‌ با تمام طبی)، نوع و گرماژ پارچه و سال‌های ضمانت محاسبه می‌شود.لیست قیمت را همین الان ببینید.

تشک رویال هولوگرام طلایی دارد؟

بله،تشک های رویال اصلی دارای ضمانت نامه سریال‌نامبردار بوده و هولو گرام طلایی با QRcode قابل اسکن دارند.مراقب باشید تشک‌های غیر اصل در بازار را خریداری نکنید.

تشک آنلاین نماینده تشک رویال است؟

بله،سایت تشک آنلاین در تلاش است محصولات شرکت رویال را که از دهه ۷۰ شمسی فعال است را بی‌واسطه و باقیمت درب کارخانه به دست مشتریان عزیز در سریعترین زمان ممکن برساند.
چرا باید از تشک آنلاین خرید کنید ؟
مزایای خرید تشک از سایت تشک آنلاین

تشک آنلاین با اتصال به انبار اصلی و کارخانه شرکت رویال و زایس می‌تواند در کمترین زمان و با کمترین قیمت تشک مورد نظر شما را درب منزل تحویل دهد(تهران).ارسال تشک به سایر شهرها از طریق باربری و پس‌کرایه خواهد بود.

در ضمن، تشک آنلاین دارای نمادهای الکترونیک و ساماندهی هم هست که خیال شما را از صحت عملکرد ما راحت می‌کند.

enamadlogo
toshakOnline discount tag

نویسنده: مدیر سایت

e55c750a7d2c85c2c70296c1ea642656?s=90&d=mm&r=gبخش مدیریت و تولید محتوای سایت فروشگاهی تشک آنلاین - نماینده رسمی برندهای رویال - زایس و هیپنوز.

۲۸ دیدگاه برای این پست ارسال شده
 1. Farnaz گفت:

  سلام و خسته نباشید
  الان یه سری از تولید کننده ها تشک های رویال رو میفروشن با قیمتهای پایین و ادعای ضمانت ۱۰ساله از کجا باید از اصالت کالا مطمئن باشیم

  1. مدیر سایت گفت:

   سلام و وقت بخیر،ممنون که برای بررسی قیمت تشک رویال سایت تشک آنلاین رو انتخاب کردید،
   بله ،متاسفانه از نام و برند رویال زیاد استفاده میشه و این آسیب‌‌زا شده هم برای برند هم برای خریداران عزیز که گمراه میشن، اما همیشه با کمی تحقیق میشه جلوی مشکل رو گرفت، ما در تشک آنلاین مقاله ای رو منتشر کردیم که تفاوت تشک رویال اصل و تقلبی رو با تصویر و مفصلا توضیح دادیم، در زیر لینک مطلب رو قرار میدهیم که قطعا راهگشا خواهد بود:

   https://toshak.online/%d8%aa%d8%b4%d8%ae%db%8c%d8%b5-%d8%aa%d8%b4%da%a9-%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d8%b5%d9%84/

 2. فرشید گفت:

  بهترین قیمت تشک رویال رو به شخصه تو وب سایت شما دیدم
  تخفیف خیلی خوبی گذاشتین رو محصولات رویال
  الان چن وقتیه که تو وب سایتای مختلف دنبال خرید تشک هستم
  ممنون از وب سایت خوبتون

  1. مدیر سایت گفت:

   ممنون از شما دوست عزیز که نظرتون رو با ما درمیون گذاشتید،سعی کردیم لیست قیمت برند رویال رو به گونه ای بچینیم که گویا و دقیق باشه،همچنین سعی میکنیم تا حد امکان و با اجازه تولید کننده تشک رویال تخفیفی منصفانه برای مشتری درنظر بگیریم.

 3. سهیل گفت:

  ممنون از تشک آنلاین، 🙏 من حقیقتا بین مدل های مختلف تشک های رویال سردرگم بودم و نمی دونستم که متناسب با شرایطی که الان دارم کدوم یکی از این تشک ها برای من مناسبه تا اینکه تو اینترنت به سایت شما برخوردم. پادکست هایی که تو این صفحه گذاشتین خیلی خوب منو راهنمایی کرد تا با تک تک تشک ها بیشتر آشنا بشم و بتونم انتخاب مناسبی داشته باشم. مرسی از شما که خیلی مرتب لیست قیمت تشک رویال اصل تک نفره رو قرار دادین. حضور این لیست قیمت کنار توضیحات و پادکست ی راهنمای کامله که به دوستانی که قصد خرید تشک رویال اصل اون هم به طور مستقیم از نمایندگی شرکت رویال رو دارن فروشگاه تشک آنلاین رو توصیه میکنم. اون هم تو شرایطی که خیلی از فروشگاه ها صرفا ادعای ارائه تشک رویال اصل رو دارن و دارن محصولات تقلبی رو به دست مشتریا می رسونن.

  1. مدیر سایت گفت:

   سلام،ممنون از شما که نظر خودتون رو با ما و سایرین به اشتراک گذاشتید.
   سپاس از شما که برای خرید تشک رویال به سایت تشک آنلاین مراجعه کردید، خوشحالیم پادکستها برای شما مناسب و راهگشا بوده.
   خرید خوبی را برای شما آرزومندیم🙏

 4. ناشناس گفت:

  سلام من دیروز از نماینده ی شما در آمل خرید کردم
  طرح تعویض تشک که گفتن ۳۰ درصد تخفیف داره

  1. مدیر سایت گفت:

   سلام و روزخوش،دوتا مورد هست که بهتره دقت بفرمایید،فروشگاه تشک آنلاین فعلا و تا این تاریخ نماینده مخصوصا نماینده فروشگاهی ندارد،دوم اینکه، کارخانه های رسمی به خاطر مسائل بهداشتی و اخلاق کاری تشک قدیمی و فرسوده رو خریداری نمیکنن،اصولا این میزان از تخفیف هم غیر مرسوم و کمی دور از واقعیت هست.سپاس از شما که به ما مراجعه کردید.

 5. زهرا گفت:

  ممنون از تشک آنلاین که اینقدر مرتب همه قیمت تشک رویال رو لیست کرده
  ک خیلی راحت بتونیم لیست قیمت تشک های رویال رو کنار هم ببینیم
  تخفیفاتونم واقعا معقوله
  ممنون

  1. مدیر سایت گفت:

   سلام، ممنون از شما که برای مشاهده قیمت تشک رویال به تشک آنلاین مراجعه کردید، سایت ما تلاش داره در سریعترین زمان ممکن بهترین اطلاعات رو به مشتری عرضه کنه که بهترین خرید رو داشته باشه،از اینکه نظر خود را با ما درمیان گذاشتید ممنونیم.
   خرید مطمئن و خواب راحتی داشته باشید.

 6. مهرنوش گفت:

  سلام .به یک فروشگاه مراجعه کردم گفتن تشک قدیمی و بر میدارن ۲۰ درصد از قیمت تشک جدید کم میکنن . میخواستم ببینم شرکت هم تعویض میکنید ؟

  1. مدیر سایت گفت:

   سلام دوست عزیز،متاسفانه این مورد در بین برخی همکاران رواج دارد،طبق قوانین بهداشت کارخانه های رسمی تولید کننده تشک و ملزومات خواب از انجام چنین کاری منع شدند و اصولا نیازی به این کار ندارند
   البته که ۲۰ درصد تخفیف هم برای تشک کهنه جای شک باقی میگذارد.
   متاسفانه برخی (نه همه) از افراد سودجو از اسکلت تشک‌های فرسوده برای تهیه‌ی تشک جدید استفاده میکنند!
   در این مواقع بهترین کار دور انداختن تشک و خرید از جایی مطمئن با قیمتی مطلوب هست.
   می‌توانید تشک قدیمی را به شهرداری جهت بازیافت تحویل دهید برای اینکار با شماره ۱۳۷ تماس بگیرید.

 7. مدیر سایت گفت:

  در خدمت هستیم دوست عزیز

 8. خوانساری گفت:

  سلام به مدیر سایت ممنونم که اهمیت دادید ممنونم که پیگیری میکنید با ارزوی سلامتی برای شما

 9. خوانساری گفت:

  با سلام من دیروز تشک طبی از نمایندگی شما در دلاوران اقای اسماعیلی خریدم اما کارت کارانتی نداشت زنگ زدم گفتند فاکتور کافیست اگر کارت کارانتی میخواهی بیا بگیر مگر نباید همانوقت خرید کارت را بدهند این مطلب خریدار را به شک می اندازه که نکنه تشک اصل نیست و بی احترامی به خریدار است لطفا رسیدگی نمایید و اگر یک مقدار فروشنده علمی تر پاسخ بدهد بهتر است ممنون

  1. مدیر سایت گفت:

   جناب خوانساری عزیز با تشکر از خرید شما،محصولات رویال حتما دارای کارت ضمانت در پلاستیک محصول است،متاسفانه بعضا موقع باز کردن محصول کارت در داخل کارتن های محافظ یا پلاستیک میماند و دور انداخته می‌شود.
   بعضا شعب مسئولیت ارسال مجدد کارت را برعهده نمی‌گیرند. البته که جناب اسمعیلی درست گفته اند،اعتبار کارت ضمانت به داشتن فاکتور است و نگه‌داری فاکتور اهمیت بالاتری دارد.
   در نهایت با اینکه مسئولیت پیگیری موارد اینچنینی با تشک آنلاین نیست و با کارخانه تولید کننده است ولی پیگیری خواهیم کرد.

 10. لیلی گفت:

  سلام وقت بخیر من تشک طبی میخام /اما اینجا هیچ عکسی از لایه های داخلی تشک نذاشتید .
  تشک تک نفره طبی
  من چطور میتونم ب طور دقیق ببینم تشک رو بعد سفارش بدم ؟

  1. مدیر سایت گفت:

   ممنون که به ما سر زدید،اگر روی تصاویر و گزینه لیست همه قیمت‌ها کلیک کنید میتوانید تصاویر لایه‌های داخلی تشک را هم ببینید.
   قبلش سایز مورد نظر خودتون را از لیست انتخاب کنید.
   جهت سهولت به آموزش زیر مراجعه کنید:
   https://toshak.online/how-purchase-mattress-with-coupon/

 11. ناشناس گفت:

  سلام من یه سوال دارم می خواستم بدونم مارک رویال روز همین مارک شما هست یا فرق دارد

  1. مدیر سایت گفت:

   متوجه سوال شما نشدم دوست من!

 12. احمد کیان گفت:

  خیلی گرانه چه خبره به فکر مردم متوسط باشید.

  1. مدیر سایت گفت:

   دوست عزیز تقریبا همه جور قیمتی در سایت هست،کمی بیشتر بگردید ۱۰۰ درصد محصول مورد نظر خودتان را پیدا می‌کنید.

 13. ناشناس گفت:

  سلام چند سال پیش تشک طبی ازاین شرکت خریدم پس از مدت کوتاهی تشک فرورفتگی پیدا کرد بازش کردم داخلش رونالیت وفون بود اینگونه مردم را فریب میدهندخداشمارا نبخشد

  1. مدیر سایت گفت:

   دوست عزیز،قطعا اگر از اصل بودن برند سفارشی خودتون اطمینان حاصل می‌کردید چنین اتفاقی نمی‌افتاد،تمامی محصولات این سایت دارای استاندارد و ISO هست و از متریال درجه ۱ و ضد حساسیت استفاده شده است.خداروشکر به خاطر سختگیری تیم ارزیابی تشک آنلاین تا به حال با شرکت‌های معتبر قرارداد بستیم و از کیفیت محصولات داخل سایت اطمینان کافی داریم.
   مسئولیت کیفیت محصولات خارج از این سایت متوجه تشک آنلاین نیست.

 14. مسعود گفت:

  تشک رویال چندساله که مشخصات وحتیکامل وشماره کدکالارورویمحصولاتش میزنه که درموردتشکهای شمادیده نمیشه واین موضوع برای من جای تعجبه که چرااین همه تفاوت قیمت بین جنس اصلی باجنس شماوجودداره وحتی شرکت رویال ازنام برندخودهیچ دفاعی نمیکنه مثلا مدل مموری فوم طبی شماسایز۱۶۰×۲۰۰ باهم سایزخودرویال۶۶۰۰۰۰۰ هزارتومان ارزانتراست

  1. مدیر سایت گفت:

   دوست عزیز، متاسفانه برند رویال در زمانی که باید ثبت نشد و تعدادی از کارگاه‌ها اقدام به تولید تشک با این نام تجاری کردند،تشک رویال الان یک کارخانه مستقل نیست و چندین واحد تجاری با این نام فعال هست،محصولات رویال سایت تشک آنلاین کاملا اصل هست و کارخانه تولید کننده از آذر ماه سال ۱۳۷۰ تا به حال مشغول به فعالیت قانونی هست،تمامی محصولات رویال ISO9001 و ISO22000 دارد و داخل پلاستیک محصول کارت ضمانت با “شماره سریال” موجود هست که می‌توانید اصالت آنرا با ثبت در بخش ضمانت سایت رسمی برند رویال آزمایش کنید.
   درضمن میزان تخفیف درج شده در سایت به اجازه شرکت تولید کننده بوده و در آن میزان سود و ضرر شعبات فیزیکی رویال نیز لحاظ شده،در نتیجه تخفیف‌های نامتعارف نشان‌دهنده اینه که سایت یا مغازه نماینده رسمی نیست و یا جنسی دیگر را به فروش میرساند که اصالت ندارد.

 15. ناشناس گفت:

  با سلام . اینکه قیمت زده شده خیلی خوب است ولی ایراد در اینجاست که متقاضی مثل من نمیداند کدام را باید در نظر بگیرد . از این الی آن قیمت . به نظر من اشتباه است و خریداری چون من را منصرف میکنید .
  با تشکر

  1. مدیر سایت گفت:

   با سلام و ممنون بابت نظر سازنده شما،منظور بازه قیمت در سایزهای ۹۰ سانت الی ۱۸۰ سانت است.
   اگر برروی عکس کلیک کنید هم توضیحات محصول را میتوانید ببینید هم قیمت به ازای هر سایز.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *